Agentura Květa Home Care

Agentura Květa nabízí domácí zdravotnickou péči, která je tu pro Vás nepřetržitě 7 dní v týdnu. Diplomované sestry zajišťují zdravotnickou službu indikovanou praktickým lékařem, nebo lékařem po propuštění z nemocnice /na 14 dnů/. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnami. Pokud není požadovaná péče indikována praktickým lékařem, hradí ji klient. Působíme v městských částech Praha 3 a přilehlých částech Praha 2 a Praha 10.

Domácí zdravotní péče s sebou přináší mnoho výhod oproti pobytu na nemocničním lůžku. Především je to domácí prostředí, které nemalou měrou přispívá k procesu uzdravování. Pobyt doma příznivě působí na psychiku každého pacienta. Předností péče je i fakt, že v případě domácí zdravotnické péče není pacient vystaven riziku nákazy dalšími nemocemi, které jsou v případě zdravotnických zařízení pravděpodobnější.

Domácí zdravotnická péče Agentura Květa

Vaše starosti přenechejte nám, a my zajistíme vše potřebné pro léčbu v domácím prostředí nemocného.

Co Vám v rámci domácí zdravotní péče můžeme nabídnout

 • tým kvalifikovaných odborníků s mnohaletými zkušenosti z oblasti domácí zdravotnické péče 
 • služby hrazené zdravotními pojišťovnami na základě indikace praktického lékaře
 • nadstandardní služby – hradí klient
 • oblast působení je Praha 3 a přilehlé části Prahy 2 a Praha 10
 • individuální a profesionální přístup ke klientům 

­­­Provádíme tyto zdravotnické služby:

 • zajištění hygieny u ležících, masáže na prokrvení končetin, prevenci proleženin, pomoc s hygienou u ostatních, cvičení a rehabilitace chůze po CMP, úrazech, operacích apod. 
 • aplikace injekcí včetně inzulínu 
 • ošetření bércových vředů, dekubitů a jiných kožních defektů, pooperačních ran apod. 
 • péči o stomie, cévky a katétry
 • kontroly léčebného režimu včetně kontroly, přípravy a podání léků
 • další zdravotní úkony na základě doporučení praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci